Tuesday, August 25, 2009

သခင္သာခင္ (သို႔မဟုတ္) မိုးကုတ္နယ္သား ထူးခၽြန္ေသာႏိုင္ငံေရးသမား
သခင္သာခင္ကို ၁၉၁၇- ခုႏွစ္ ဇူလုိင္လ (၆) ရက္ေန႔တြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ကင္းရြာ၌ ေမြးဖြားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္တြင္ ေနထုိင္ႀကီးျပင္းခဲ့ပါသည္။ သခင္သာခင္သည္ ရွမ္းကုလား ကျပားျဖစ္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ပါသည္။ ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ သံုးဦးအနက္ အႀကီးဆံုးသားျဖစ္၍ ညီမမ်ားမွာ ေဒၚေစာေမႏွင့္ ေဒၚေအးၾကည္ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဖခင္မွာ အိႏၵိယႏိုင္ငံသား ဟိႏ ၵဴလူမိ်ဳး ဦးရာမသုချဖစ္၍ မိခင္မွာ ရွမ္းလူမိ်ဳး ေဒၚခြန္႔ တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
ဖခင္ဖက္မွ အဖိုးျဖစ္သူသည္ အိႏိၵယႏိုင္ငံရွိ ျဗိတိသွ်အစိုးရလက္ေအာက္ခံ အိႏၵိယစစ္တပ္တြင္ ဗိုလ္မွဴး (Major) အဆင့္ျဖင့္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ Mr. Fagul Singh ျဖစ္သည္။ Mr.Singh သည္ အိႏၵိယစစ္တပ္၏ ပုန္ကန္ထၾကြမႈတြင္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ရာ အဂၤလိပ္အစိုးရ၏ ဖမ္းဆီးျခင္းခံံခဲ့ရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အိႏိၵယ အထက္တန္းစားမိ်ဳးရိုးမွ ဆင္းသက္လာသူတစ္ဦး ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ၄င္းအား အဂၤလိပ္အစိုးရမွ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး မိ်ဳးရိုးစဥ္ဆက္ ပိုင္ဆိုင္လာခ့့ဲေသာ လယ္ယာေျမမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ ေပးခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Mr.Singh သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အိႏိၵယအမိ်ဳးသားကြန္ဂရက္ အသင္းႀကီးသို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေရး ပါ၀င္လႈပ္ရွားခဲ့ပါသည္။
မိခင္ျဖစ္သူ ေဒၚခြန္႔သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ဘုရင္ခံ၏ လက္ေအာက္ခံ ရွမ္းနယ္မွ ေစာ္ဘြားတစ္ဦးျဖစ္ေသာ စ၀္လံုဖ၏ သမီးျဖစ္သည္။ ဖခင္ျဖစ္သူ စ၀္လံုဖ၏ အရိုက္အရာကို ၄င္း၏ညီျဖစ္သူက လုယူသိမ္းပိုက္လိုက္သျဖင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရာမွ မိုးကုတ္ရတနာေျမသို႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ေဒၚခြန္႔၏ ေမြးခ်င္းအစ္ကိုႀကီး တစ္ေယာက္မွာလည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ ပီကင္းၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဘုရင့္စစ္တကၠသိုလ္ သင္တန္းေက်ာင္းသုိ႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး မန္ခ်ဴးဘုရင့္တပ္မေတာ္တြင္ စစ္ဗိုလ္တစ္ဦးအျဖစ္ အမႈထမ္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ ၁၉၁၁-ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒါက္တာဆြန္ယက္ဆင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ တရုတ္ဘုရင္စနစ္ကို ျဖဳတ္ခ်သည့္ ေတာ္လွန္ေရး၌ ပါ၀င္ခဲ့သူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖခင္ႏွင့္မိခင္ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွ မိ်ဳးရုိးဆင္းသက္ ဆက္ႏြယ္မႈကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ သခင္သာခင္သည္ ႏိုင္ငံေရးဗီဇ နဂိုကတည္းကရင္း ပါရွိခဲ့သူ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးသမားဘ၀အစ


အသက္ႏွစ္ဆယ္အရြယ္ ေက်ာင္းသားကေလး ကိုုသာခင္သည္ ၁၉၃၆- ခုႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္း၌ ဆယ္တန္းေက်ာင္းသားအျဖစ္ ပညာသင္ယူလ်က္ရွိသည္။ ထိုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၱေလးဥပစာေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ားက ကိုလိုနီအစိုးရကို မေက်နပ္၍ သပိတ္ေမွာက္ၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံအရပ္ရပ္ရွိ အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းမ်ားသို႔လည္း သပိတ္ပံ်႕ႏွ႔ံ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ထိုအခိ်န္တြင္ မႏၱေလးဥပစာေကာလိပ္မွ ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုဗဟိန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာၾကၿပီး အစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္းကို ၀န္းရံကာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား သပိတ္အတြင္း ပါ၀င္လာေစရန္ ေႀကြးေၾကာ္္ၾကသည္။
ထုိစဥ္က စစ္ကိုင္းအစိုးရအထက္တန္းေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းအုပ္မွာ အဂၤလိပ္လူမ်ိဳး မစၥတာေဒါင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းက မိမိလက္ေအာက္ရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားအား တုတ္မ်ားေ၀ငွ၍ ကိုဗဟိန္းေခါင္းေဆာင္ေသာ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ကို ရုိက္ႏွက္ရန္ ေစခုိင္းလိုက္သည္။ ထိုအခါ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသားတခိ်ဳ႕သည္ ေက်ာင္း၀င္းထရံအနီးသို႔ ကပ္လာေသာ ကိုွဗဟိန္းေခါင္းေဆာင္သည့္္ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရုိက္ႏွက္ၾကသည္။ ရိုက္ႏွက္ခံရေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားထဲတြင္ ကိုဗဟိန္းလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ကိုသာခင္မွာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက ေစခုိင္းေသာေၾကာင့္ တုတ္ကိုင္သြားေသာ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ႏွင့္ လိုက္ပါသြားေသာ္လည္း ရုိက္ႏွက္ရာတြင္ ပါ၀င္ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။
ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ ကိုဗဟိန္းသည္ ရုပ္ရည္ တည္ၾကည္ခန္႔ညားၿပီး ကိုသာခင္အေနျဖင့္ ၄င္းအား ပထမဆံုး ျမင္ေတြ႔ဖူးျခင္း ျဖစ္သည္။ ကိုသာခင္သည္ ကိုဗဟိန္း အရိုက္ခံရသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရေသာအခါ စိတ္ထိခိုက္သြားခဲ့သည္။ ထိုရိုက္ႏွက္ပြဲတြင္ ကိုဗဟိန္းမွာ ဒဏ္ရာျပင္းထန္စြာ မရေသာ္လည္း အနာတရျဖစ္သြားခဲ့ရသည္။ ကိုုသာခင္အေနျဖင့္ ထိုုသို႔ႀကံဳေတြ႔ရပံုကို မိမိတစ္သက္တာတြင္ အမွတ္တရ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။ ထိုႏွစ္တြင္ ကိုသာခင္သည္ ဆယ္တန္းစာေမးပြဲကို ေျဖဆိုၿပီးေနာက္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လာခဲ့သည္။
မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ နယ္ပိုင္၀န္ေထာက္ရုံး၌ စာေရး၀န္ထမ္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ရုံးစာေရး၀န္ထမ္း လုပ္ေနစဥ္အတြင္း မိုးကုတ္သူ ေဒၚခင္ေရႊႏွင့္ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့သည္။ ၁၉၃၈-ခုႏွစ္တြင္ ရုံးစာေရးအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ျပီး ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ရင္း မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ဆင္းလာခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနတုန္းအခိုက္ ကိုဗဟိန္းသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ ဥကၠဌအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသျဖင့္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ကိုဗဟိန္းႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုၾကသည့္အခါ ယခင္ စစ္ကိုင္းအထက္တန္းေက်ာင္းတုန္းက အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျပာျပရင္း သူ႔အေနျဖင့္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၏ ေဆာင္ရြက္မႈအေပၚ မေက်နပ္ခဲ့သည့္အေၾကာင္း၊ စိတ္ထဲတြင္လည္း မခံမရပ္ႏိုင္ ျဖစ္ရပံုအေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသားမ်ားအား ရုိက္ႏွက္သည့္အထဲတြင္ မိမိအေနျဖင့္ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း မရွိသည့္အေၾကာင္းကုိ ကိုဗဟိန္းအား ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။
ထိုစဥ္က ကိုဗဟိန္းသည္ ကိုသာခင္၏ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူကို အကဲခတ္ကာ မိ်ဳးခ်စ္စိတ္ရွိေသာ လူငယ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ယူဆခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုသာခင္အား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိေနစဥ္အခိုက္ တုိ႔ဗမာအစည္းအရုံးသို႔လည္း သြားေရာက္ေလ့လာသင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳခဲ့သည္။ ကိုသာခင္သည္ ကိုဗဟိန္း၏ အၾကံျပဳခ်က္ကို စိတ္၀င္စားခဲ့ၿပီး တို႔ဗမာအစည္းအရုံးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ တို႔ဗမာအစည္းအရုံး၌ သခင္ျမ၊ က်ဳံမေငး သခင္တင္ေမာင္၊ ကာလကတၱားတြင္ ေက်ာင္းတက္၍ ျပန္ေရာက္လာေသာ ေနာင္ သခင္လွေဖ (ခ) ဗိုလ္လက်ၤာ တို႔ကို ေတြ႔ဆံုခဲ့ရသည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္မ်ားက ကိုသာခင္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း၊ တို႔ဗမာအစည္းအရုံးအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ကိုသာခင္သည္ ၁၉၃၉- ခုႏွစ္တြင္ တို႔ဗမာအစည္းအရုံးသို႔ သခင္အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။
ကိုသာခင္သည္ အထက္တန္းပညာေရးကို Grade A ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး တကၠသိုလ္ပညာေရးကို ဆက္လက္သင္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း ေက်ာင္းဆက္မတက္ေတာ့ပဲ ၁၉၃၉- ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေလာကထဲသို႔ ေျခစံုပစ္၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သခင္လႈပ္ရွားမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကုိသာခင္သည္ သခင္သာခင္ ဟူေသာအမည္ကို ခံယူခဲ့ပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလ သခင္ေပါက္စ

သခင္သာခင္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ျပန္လာခဲ့ရာတြင္ အမရပူရၿမိဳ႕သား သခင္သိန္းေမာင္ႏွင့္အတူ လိုက္ပါလာခဲ့သည္။ ထိုအခ်ိန္မွစၿပီး သခင္သိန္းေမာင္ႏွင့္ သခင္သာခင္တို႔သည္ မၾကာခဏ ဆက္သြယ္မိၾကကာ မိုးကုတ္၊ မႏၱေလး၊ အမရပူရ၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ရွိ သခင္အဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္းၾကား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ရွိလာခဲ့သည္။ သခင္သာခင္သည္လည္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ မၾကာမၾကာ လာေရာက္တိုင္း တို႔ဗမာအစည္းအရုံးဌာနခ်ဳပ္သို႔ ၀င္ထြက္သြားလာၿပီး တို႔ဗမာအစည္းအရုံး၏ သခင္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း မ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ခဲ့သည္။
တို႔ဗမာအစည္းအရုံးမွ သခင္မ်ားသည္ အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႕ကိုလိုနီမ်ားအား ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ေရး အတြက္ ယူဂီ် ေခၚ ေျမေအာက္လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး လက္နက္စုေဆာင္းေရး၊ ေျပာက္က်ားစစ္ေလ့က်င့္ခန္း၊ ရန္သူလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဗဟိုသို႔သတင္းေပးပို႔ေရး၊ ဂ်ပန္က ေလေၾကာင္းျဖင့္ ခ်ေပးမည္ဆိုသည့္ လက္နက္မ်ားအား ေစာင့္ယူေရး စသည္တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ယင္းတာ၀န္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သခင္သာခင္သည္လည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္ေတာ္ (BIA) သည္ အထက္ျမန္မာျပည္သို႔ ေရာက္လာေသာအခါ သခင္သာခင္သည္ အထက္ျမန္မာျပည္စစ္ရုံး၌ ဗိုလ္အျဖစ္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရၿပီး ဗိုလ္လင္းယုန္တပ္၌ အမႈထမ္းရသည္။ ၁၉၄၀-၄၁ ခုႏွစ္အတြင္း အထက္္ျမန္မာျပည္ နယ္ခ်ဲ႕ေတာ္လွန္ေရးတြင္ တာ၀န္ခံ ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ဗမာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (BIA) ၌ ဗိုလ္ႀကီးအဆင့္ထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။
ထိုစဥ္က သခင္သာခင္သည္ အထက္ျမန္မာျပည္လံုးဆိုင္ရာ BIA အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ ဖြဲ႕စည္းေရးမႈးအဖဲြ႕တြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၄၁- ခုႏွစ္တြြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္ ေျမေအာက္ေတာ္လွန္ေရး အဖြဲ႕ခြဲတြင္ မိုးကုတ္ေဒသတာ၀န္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၂ ဇြန္လလယ္တြင္ BIA တပ္ဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာအခါ ေမြးရပ္ေျမ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လာခဲ့ပါသည္။

ဂ်ပန္ေခတ္ကာလ ရဲ၀န္ထမ္းဘ၀

မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ တစ္လခန္႔အနားယူၿပီးေသာအခါ ရန္ကုန္သို႔ဆင္းလာခဲ့ၿပီး သခင္ျမ၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု၍ ၄င္းတို႔၏စီစဥ္ေပးမႈျဖင့္ ရဲဗိုလ္သင္တန္းကို တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးသည့္အခါ ရွမ္းျပည္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သို႔ ခရုိင္ရဲ၀န္ (DSP) ရာထူးျဖင့္ ရဲလုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သခင္သာခင္သည္ ၁၉၄၁-၄၅ ဂ်ပန္ေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ အစိုးရဖက္၌ ခရုိင္ရဲဗိုလ္မႈးအျဖစ္ ကသာ၊ လားရႈိး၊ ေတာင္ႀကီးတို႔၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၅-ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ကို ေတာ္လွန္ရန္အတြက္ ရွမ္းျပည္မွ ဦးတင္ေအး အစရွိေသာ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္အတူ ေတာခုိခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ စစ္တိုင္းအမွတ္ (၆)မွ ဗိုလ္မႈးရဲထြတ္ ဦးစီးေသာ ဘယေက်ာ္ထင္တပ္ဖြဲ႕တြင္ ေတာင္ပိုင္းရွမ္းျပည္၊ ပ်ဥ္းမနားနယ္စပ္ တာ၀န္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ေတာ္လွန္ေရးၿပီး၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထံသို႔ သတင္းပို႔ၿပီး မိုးကုတ္သို႔အျပန္ လမ္းခရီး၌ အဖမ္းဆီးခံရကာ ေရႊဘိုအက်ဥ္းေထာင္တြင္ ႏွစ္လ အက်ဥ္းက်ခံခဲ့ရပါသည္။
ထုိေနာက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွေန၍ သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္မ်ားထံသို႔ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းဆုိမႈအရ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္တြင္ ေထာင္အက်ဥ္းက်ခံေနရေသာ သခင္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား လြတ္ေျမာက္လာခဲ့ၾကသည္။

ဖဆပလ ေခတ္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈ

၁၉၄၇- ခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ဖဆပလ ေခတ္တြင္ သခင္သာခင္သည္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ျပန္လာၿပီး ဖဆပလ အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ကို စတင္ဖြဲ႕စည္းရာ၌ ဥကၠဌအျဖစ္ သခင္ဘသိန္း၊ အတြင္းေရးမႈးအျဖစ္ သခင္သာခင္ တို႔က တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ သခင္သာခင္အား ဖဆပလ ရန္ကုန္ဌာနခ်ဳပ္က ေခၚယူ၍ အထက္ျမန္မာျပည္ ဖဆပလ စည္းရုံးေရး တိုင္းမႈးအျဖစ္ တာ၀န္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ရန္ကုန္ဗဟုိဌာနခ်ဳပ္တြင္ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမႈး တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။
၁၉၄၇-ခုႏွစ္တြင္ သခင္ဘသိန္းသည္ ကသာခရုိင္ မိုးကုတ္မဲဆႏၵနယ္မွေန၍ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္အမတ္အျဖစ္ အေရြးခ်ယ္ခံရၿပီး သခင္သာခင္မွာမႈ ျပည္ ေက်းလက္အေရွ႕ပိုင္း မဲဆႏၵနယ္မွ ၀င္ေရာက္အေရြးခံခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က သခင္သာခင္သည္ ယွဥ္ျပိဳင္ဖက္မရွိပဲ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ကာ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ျပည္ထဲေရး၊ ကာကြယ္ေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဌာနမ်ားႏွင့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရုံးတို႔တြင္ ပါလီမန္အတြင္း၀န္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္၊၊
၁၉၅၁-ခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ သခင္သာခင္သည္ မိုးကုတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံရေသာ ပါလီမန္အမတ္ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၊ ကုန္စည္ျဖန္႕ျဖဴးေရးႏွင့္ သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၄- ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕ယြင္းလာသည့္အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႔မွ ေခတၱႏုတ္ထြက္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္း သခင္သာခင္သည္ ဖဆပလ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္တြင္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမႈး အေနျဖင့္ အျမင့္ဆံုးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးမွာ ဦးဗေဆြ ျဖစ္၍ ၄င္း၏လက္ေအာက္တြင္ အေရးႀကီးေသာ တာ၀န္မ်ားကို ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၆- ခု ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိုးကုတ္မဲဆႏၵနယ္မွ ပါလီမန္အမတ္အျဖစ္ ဆက္တိုက္အေရြးခံခဲ့ရၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီး အျဖစ္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီး ႏွစ္ျခမ္းမကြဲမီွ အခ်ိန္အထိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။
၁၉၄၇- ခု ဇူလုိင္လတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလုပ္ၾကံခံရၿပီးေနာက္ သခင္ႏုသည္ ဖဆပလ အဖြဲ႔ႀကီး၏ ဥကၠဌျဖစ္္လာခဲ့သည္။ သခင္ႏု ဖဆပလ ဥကၠဌျဖစ္ၿပီး (၁၁) ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ၁၉၅၈- ခုႏွစ္ ေမလလယ္တြင္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီးသည္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲခဲ့ရပါသည္။ ထိုစဥ္က ဖဆပလ အဖြဲ႕ႀကီးတြင္ အဓိကေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဦးႏု၊ ဦးေက်ာ္ျငိမ္း၊ သခင္တင္ႏွင့္ ဦးဗေဆြတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဦးေက်ာ္ျငိမ္းသည္ ဆိုရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားၿပီး သခင္သာခင္မွာ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၏ ညာလက္ရုံး ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဖဆပလ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားသည့္ေနာက္ ဦးႏုႏွင့္ သခင္တင္၏ အုပ္စုကုိ သန္႔ရွင္းဦးဗေဆြႏွင့္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းတို႔ လူစုကို တည္ၿမဲဟု ျပည္သူလူထုက ကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ၾကသည္။
ထုိုသို႔ ႏွစ္ျခမ္းကြဲသြားၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ရာ သန္႔ရွင္းဖဆပလ အဖြဲ႔က တည္ၿမဲဖဆပလ အဖြဲ႕အေပၚ (၈)မဲအသာျဖင့္ ကပ္၍ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ တည္ၿမဲဖဆပလ အဖြဲ႕တြင္ပါ၀င္ေသာ သခင္သာခင္သည္လည္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ရသည္။
၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ဦးေဆာင္ေသာ သန္႔ရွင္းဖဆပလ လက္ထက္တြင္ တိုင္းျပည္မွာ အဖက္ဖက္မွ ယိုယြင္းလာသည့္အတြက္ ထုိစဥ္က ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းအား အိမ္ေစာင့္အစိုးရကို တာ၀န္ယူဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ အာဏာလႊဲေျပာင္း ေပးခဲ့ရသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၅၈ ေအာက္တုိဘာ (၂၉)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းေခါင္းေဆာင္ေသာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရသည္ ၁၉၆၀- ခု ဧၿပီလ (၃)ရက္အထိ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။
၁၉၆၀- ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၆)ရက္ေန႔တြင္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရမွ က်င္းပေပးသည့္ေရြးေကာက္ပြဲ၌ တည္ၿမဲအဖြဲ႕သည္ သန္႔ရွင္းအဖြဲ႕ကို ရႈံးနိမ့္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၀- ခုႏွစ္တြင္က်င္းပေသာ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ သခင္သာခင္သည္ မိုးကုတ္အမတ္အျဖစ္ အႏိုင္ရခဲ့ၿပီး ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္တြင္ တည္ၿမဲဖက္မွ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္အေနျဖင့္ တာ၀န္ယူခဲ့ရာတြင္ အစုိးရ၀န္ႀကီးအဖြဲ႕၀င္ကဲ့သို႔ပင္ လစာခံစားရရွိသည္။ ၁၉၅၈- ခုႏွစ္မွစ၍ သခင္သာခင္သည္ တည္ၿမဲဖဆပလ အဖြဲ႕တြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ ရာထူးကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ၏ အဖမ္းဆီးမခံရမီွ အခိ်န္တိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ သခင္သာခင္သည္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၁၉၆၀- ခုႏွစ္မွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းဦးေဆာင္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကို မဖ်က္သိမ္းမီွ ၁၉၆၂- ခု မတ္လအထိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၁- ခု ဇြန္လတြင္ အဂၤလန္ႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ အစုိးရကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တြင္ သခင္သာခင္သည္လည္း တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။
သခင္သာခင္၏ ႏိုင္ငံေရးသမားဘ၀တြင္ ၄င္းႏွင့္အရင္းႏွီးဆံုးေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၌ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးနု၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခင္ေမာင္ကေလး၊ ဆိုရွယ္လစ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးဗေဆြ အစရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ သခင္သာခင္သည္ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးတပည့္မိ်ဳး မဟုတ္ပဲ ထိုေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေပးအပ္ေသာ တာ၀န္မ်ားကုိ ယံုၾကည္စြာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ရဲေဘာ္ရဲဖက္ေကာင္း တစ္ဦးသာ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သခင္သာခင္သည္ အမိ်ဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းကုိ ခံယူရရွိခဲ့သူ ႏိုင္ငံေရးေကဒါ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ျပင္ သခင္သာခင္သည္ ကုိယ္ကိ်ဳးမရွာေသာ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီလက္ထက္ ႏိုင္ငံေရးသမားဘ၀

၁၉၆၂- ခုႏွစ္ မတ္လ (၂)ရက္ေန႔တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ေခါင္းေဆာင္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ တစ္ဖြဲ႕လံုးကို ျဖဳတ္ခ်၍ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကုိ သိမ္းယူခဲ့ပါသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီအစိုးရ ေပၚေပါက္လာသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ လူမိ်ဳးစုလႊတ္ေတာ္ကို ဖ်က္သိမ္းခဲ့ပါသည္။ ထုိအခါ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ သခင္သာခင္သည္လည္း ၄င္းရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ခံရသည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရေသာ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားထဲတြင္ မပါ၀င္ခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္သာခင္သည္လည္း မိမိေနအိမ္တြင္ ေနထိုင္ၿပီး ရႈပ္ေထြးလာေသာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနခဲ့သည္။
သခင္သာခင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ကို ေထာက္ခံျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးေရးကိစၥ ပ်က္ျပားသြားေသာအခါ တည္ၿမဲ ဖဆပလ ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ကို အစိုးရက လိုက္လံဖမ္းဆီးရာ သခင္သာခင္သည္ အဖမ္းဆီးမခံပဲ တိမ္းေရွာင္ေနခဲ့ပါသည္။
ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းပစ္လိုက္ၿပီးေနာက္ ၁၉၆၃-ခု ေအာက္တိုဘာလတြင္ သခင္သာခင္သည္ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ကာ အစိုးရကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္သူအျဖစ္ တံဆိပ္တပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္သာခင္သည္ မိမိလုပ္ေဆာင္လိုေသာ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ငန္းမ်ား အေႏွာင့္အယွက္ ကင္းရွင္းစြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း လက္လွမ္းမမီွႏိုင္ေသာ ေဒသမ်ားသို႔ ေရြ႕လ်ားၿပီး လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ တိမ္းေရွာင္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ၁၉၆၃-ခု ပုပၸါး ေတာင္သူလယ္သမား ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲတြင္ သခင္သာခင္သည္ ေတာင္သူလယ္သမား ကုိယ္စားလွယ္အသြင္ျဖင့္ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္က သခင္သာခင္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းႏွင့္ ခံုတန္းသံုးတန္းအကြာတြင္ ထိုင္ေနခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာေသာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အၾကားတြင္ ရွိေနခဲ့သည္။ ထုိသို႔ ပုန္းေရွာင္လႈပ္ရွားၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ ၁၉၆၆-ခု ဧၿပီလ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕မွ သတင္းရရွိကာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။
၁၉၆၈-ခု ဒီဇင္ဘာလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အစိုးရသည္ ျပည္တြင္းညီညႊတ္ေရး အၾကံေပးအဖြဲ႕အျဖစ္ အဖြဲ႕၀င္ (၃၃)ဦး ပါ၀င္ေသာ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ထုိ (၃၃)ဦး ေကာ္မတီအဖဲြ႕တြင္ သခင္သာခင္သည္လည္း အေရြးခ်ယ္ခံရသည့္အတြက္ ၁၉၆၈-ခု ႏို၀င္ဘာလ (၂၃)ရက္ေန႔တြင္ ေထာင္မွလႊတ္ေပးခဲ့ပါသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈတြင္ ပါ၀င္ကူညီျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၁၉၄၈-ခု ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီ လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသည္ ဒတ္ခ်္ ကိုလိုနီလက္ေအာက္တြင္ က်ေရာက္ေနခဲ့သည္။ ဒတ္ခ်္ကိုလိုနီအစိုးရကို ဆန္႔က်င္တိုက္ပြဲ၀င္ၿပီး အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားမ်ားထံသို႔ ျမန္မာအစိုးရမွေန၍ ရွိစုမဲ့စု လက္နက္ခဲယမ္းမ်ားကို ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ အေခါက္ေခါက္ အခါခါ ေပးပို႔ခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္က အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ လက္နက္အကူအညီမ်ား သြားေရာက္ေပးပို႔ရာတြင္ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ခဲ့သူမွာ သခင္သာခင္ျဖစ္သည္။
သခင္သာခင္သည္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီတြင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ားကို တာ၀န္ခံလုပ္ေဆာင္စဥ္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားမႈမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ ဂ်ပန္ေခတ္ ခရုိင္ရဲ၀န္ရာထူးျဖင့္ ဂ်ပန္ကင္ေပတိုင္ စစ္ပုလိပ္မ်ား မ်က္စိေအာက္မွာပင္ လိွ်ဳ႕၀ွက္ေတာ္လွန္ေရး ေျမေအာက္လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေအာင္ျမင္စြာ လုပ္ကုိင္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ အေတြ႔အႀကံဳရွိၿပီး၊ အစမ္းသပ္ခံၿပီး ၀ါရင့္ေတာ္လွန္ေရးသမား တစ္ဦးျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရကိုယ္စား အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္သြားေရာက္ရန္ ေစလႊတ္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သခင္သာခင္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကို တင္ေဆာင္ၿပီး ေလယာဥ္ပ်ံျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသို႔ လွ်ိဳ႕၀ွက္ပ်ံသန္းကာ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္က အသံုးျပဳခဲ့ရေသာ ေလယာဥ္မ်ားမွာ ဒီစီ-၃၊ ဒီစီ-၆ ေလယာဥ္အမိ်ဳးအစားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုသို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံက လက္နက္မ်ား လွ်ိဳ႕၀ွက္ကူညီေနေၾကာင္းကို ဒတ္ခ်္ကိုလိုနီအစိုးရက သိရွိသြားခဲ့ရာ တစ္ႀကိမ္တြင္ သခင္သာခင္ စီးနင္းလိုက္ပါလာေသာ ေလယာဥ္အား ဒတ္ခ်္ေလယာဥ္မ်ားက လိုက္လံပစ္ခတ္ရာ မနီလာေလဆိပ္သို႔ အေရးေပၚဆင္းသက္ခဲ့ရေလသည္။ သခင္သာခင္သည္လည္း ကံေကာင္း၍ အသက္ေဘးမွ သီသီေလး လြတ္ေျမာက္ခဲ့ရသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈကာလတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ၊ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ အေထာက္အကူေပးခဲ့သည္။ ၁၉၄၈-ခု ဒီဇင္ဘာလတြင္ ကုလသမဂၢ၏ ႀကီးၾကပ္မႈအရ လြတ္လပ္ေသာ အင္ဒိုနီးရွားျပည္ေထာင္စုသမၼတႏိုင္ငံ ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။

ေမြးရပ္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္

သခင္သာခင္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ၿပီး ၀န္ႀကီးဌာနအသီးသီး၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း ေမြးရပ္ဇာတိေျမျဖစ္ေသာ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ရပ္ေရးရြာေရးကိစၥမ်ား၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၇-ခု ဇန္န၀ါရီလ (၂၆)ရက္ေန႔တြင္ အဂၤလိပ္အစိုးရက မိုးကုတ္ပတၱျမားေက်ာက္တြင္းနယ္ကို ရွမ္းျပည္ေတာင္တန္းနယ္ အတြင္းသို႔ သြတ္သြင္းရန္ စီမံခဲ့ရာ ၿမိဳ႕လူထုက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပၾကၿပီး ေရႊဘိုခရုိင္အတြင္းသို႔ ထည့္သြင္းရန္ အေရးဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထုိကန္႔ကြက္ဆႏၵျပပြဲတြင္ ျမိဳ႕လူထု (၃၀၀၀)ေက်ာ္ စီတန္းလွည့္လည္ကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ မိုးကုတ္နယ္ကုိ ရွမ္းျပည္အတြင္းသို႔ မသြတ္သြင္းပဲ ျမန္မာျပည္မႏွင့္ ပူးေပါင္းေစရန္ လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီးကို ဆင္ႏႊဲရာတြင္ သခင္သာခင္သည္ ေခါင္းေဆာင္မႈေပးခဲ့သည္။ အဂၤလိပ္အစိုးရသည္ ၁၉၄၇-ခု ဇူလိုင္လ (၁၇)ရက္တြင္ မိုးကုတ္နယ္ကို ကသာခရုိင္မွ ေရႊဘိုခရုိင္အပါအ၀င္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။
၁၉၅၈-၅၉ ခုႏွစ္ အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္တြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ေရေပးေ၀မႈ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစေရး အတြက္ သခင္သာခင္မွ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳကာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး အုန္းကိုင္းရြာအထက္ ေရထြက္ဦးေနရာမွ ယခုေရေလွာင္ကန္အထိ ေပ(၇၀၀၀) ေက်ာ္ရွည္ေသာ ဒုတိယ ေရပိုက္လိုင္းကို သြယ္ယူႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
သခင္သာခင္သည္ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ ကာလအတြင္း၌ မိုးကုတ္-မႏၱေလးကားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ မိုးကုတ္ေဒသခံ တာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ထိုသုို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနစဥ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း၏ အိမ္ေစာင့္အစိုးရ တက္လာ၍ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္တန္႔သြားခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ သခင္သာခင္ စၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ေသာ မိုးကုတ္-မႏၱေလးကားလမ္း စီမံကိန္းကို အိမ္ေစာင့္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့ပါသည္။
ထုိ႔ေနာက္ သန္႔ရွင္း ဖဆပလ အဖြဲ႔ အာဏာျပန္လည္ ရရွိခဲ့ၿပီး မိုးကုတ္-မႏၱေလးလမ္းကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၀-ခုႏွစ္တြင္ မိုးကုတ္-မႏၱေလးကားလမ္းကုိ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ စာတုိက္ေၾကးနန္းဌာန၀န္ႀကီး သတိုးသီရိသုဓမၼ ဗိုလ္မႈးေအာင္က ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။


နိဂံုး
အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၆၀-ခု ဒီဇင္ဘာလတြင္ သခင္သာခင္သည္ လြတ္လပ္ေရး ေမာ္ကြန္း၀င္တံဆိပ္ (ပထမဆင့္)ကို ခ်ီးျမွင့္ျခင္းခံရၿပီး ၁၉၈၀-ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လ (၇)ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီက ႏိုင္ငံဂုဏ္ရည္ဘြဲ႕ (ပထမဆင့္)ကို ခ်ီးျမွင့္အပ္ႏွင္းျခင္းခံရသည္။
သခင္သာခင္သည္ မိုးကုတ္သူ ေဒၚခင္ေရႊႏွင့္ ၁၉၃၆-ခု တြင္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚခင္ျပံဳး၊ ဦးညီညီ၊ ေဒၚရီရီ၊ ဦးေအာင္ခင္၊ ေဒၚညိဳညိဳ တို႔ကို ဖြားျမင္ခဲ့ကာ ၁၉၅၅-ခု ဧၿပီလတြင္ ကြာရွင္းခဲ့ပါသည္။ ဒုတိယအိမ္ေထာင္အျဖစ္ ေဒၚျမသန္းတင္ႏွင့္ ၁၉၅၉-ခု ေမလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး ေဒၚဥမၼာသာခင္ႏွင့္ ဦးနႏၵာသာခင္တို႔ကို ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။
ဦးခ်စ္လိႈင္ (စာေရးဆရာ ကိုကိုေမာင္၊ ယခင္ တပ္မေတာ္စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႈး၊ ဗဟိုႏိုင္ငံေရးသိပၸံံ သင္တန္းမႈးခ်ဳပ္) သည္ သခင္သာခင္ႏွင့္ ေယာက္ဖေတာ္စပ္ပါသည္။ သခင္သာခင္သည္ ၁၉၈၆-ခု ဧၿပီလ (၁၉)ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမွတ္ ၆၀(ခ)၊ ေရႊေတာင္ၾကားလမ္း၊ ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေနအိမ္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ပါသည္။


ကိုးကားခ်က္

(၁) ဦးႏုေရး တာေတစေနသား။
(၂) မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ပတၱျမားေျမသမိုင္း၊ ဦးသိန္းလြင္ (ဘီေအ)၊ စာၿပီးရက္စြဲ- ၁၉၅၀ ခု ဒီဇင္ဘာ (၂၈)ရက္၊ ထုတ္ေ၀သည့္ႏွစ္ မပါရွိ။
(၃) ကမၻာကသိတဲ့ ျမန္မာ့ပတၱျမားေျမ၊ ေမာင္ထြန္းဦး (မိုးကုတ္)၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ ၾသဂတ္လ။
(၄) မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕တြင္းေသာက္သံုးေရေပးေ၀ေရး သမုိင္းမွတ္တမ္း၊ ၿမိဳ႕ေရေပးေ၀ေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္းၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ။
(၅) သခင္သာခင္၏ ၁၉၆၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာ။
(၆) ဗမာျပည္က အကူအညီေပးခဲ့ျခင္း၊ ဦးဗေဆြ၊ ေရႊတူဂ်ာနယ္ အတြဲ (၂) အမွတ္ (၁၀)၊ ၁.၇.၁၉၇၂.။
(၇) ျမန္မာ အင္ဒိုနီးရွား နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး ေသြးစည္းညီညြတ္မႈ၊ ကိုသန္း (ၾကည့္ျမင္တိုင္)၊ မိုးဂ်ာနယ္၊ ၁၉၆၆ ခု မတ္လ။
(၈) ေယာက္ဖေတာ္စပ္သူ ဦးခ်စ္လိႈင္၏ ေျပာျပခ်က္။
(၉) သမီးျဖစ္သူ ေဒၚခင္ၿပံဳး၏ ေျပာျပခ်က္၊ (၂၇ ေမ ၂၀၀၉)။
(၁၀) သားျဖစ္သူ ဦးနႏၵာသာခင္၏ ေျပာျပခ်က္၊ (၂၈ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈)။

STA

Read More...

Tuesday, May 5, 2009

သီတဂူဆရာေတာ္ မိုးကုတ္သို႔ ၾကြခ်ီ

ၿမိဳ႕က်က္သေရေဆာင္ ခ်မ္းသာႀကီးျမတ္စြာဘုရား

စစ္ကိုင္းေတာင္ သီတဂူ ကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္မွ အဂၢမဟာပ႑ိတ၊ အဂၢမဟာသဒၵမၼေဇာတိကဓဇ၊ မဟာဓမၼကထိက ဗဟုဇန ဟိတဓရ၊ အဂၢမဟာ ဂႏၱ၀ါစက ပ႑ိတ
ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အရွင္ဉာဏိႆရ (Ph.D) (D. Litt)

သည္ ၁၃၇၁-ခုႏွစ္ ကဆုန္လဆန္း (၉)ရက္ေန႔မွ (၁၁)ရက္ေန႔၊ (၂.၅.၂၀၀၉)မွ (၄.၅.၂၀၀၉)ရက္ေန႔ထိ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ၾကြခ်ီကာ ခ်မ္းသာေၾကာင္း၊ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း တရားေတာ္မ်ားကို ေဟာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေမလ (၂)ရက္ေန႔ ညေန (၆း၃၀) ၌ မိုးကုတ္အေရွ႕ပိုင္း ခ်မ္းသာႀကီးျမတ္စြာဘုရား ဓမၼဗိမာန္ေတာ္ႀကီးေပၚတြင္ ဗုဒၶ၏ ခ်မ္းသာေၾကာင္း တရားေတာ္ျမတ္မ်ားကို ေဟာၾကားခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ တရားပြဲက်င္းပရာ ဓမၼဗိမာန္ အေပၚထပ္ ေအာက္ထပ္တြင္သာမက ဘုရားရင္ျပင္ေတာ္ ေအာက္ထပ္ ေျမကြက္လပ္မ်ားအထိ တရားနာသူ ပရိသတ္မ်ားျပည့္လွ်ံကာ အထူးပင္ စည္ကားခဲ့ပါသည္။

ေမလ (၃)ရက္ေန႔ ေန႔လည္(၂)နာရီခန္႔တြင္ ေတာင္ကခ်င္ရပ္ရွိ မိုးကုတ္ သီတဂူဓမၼ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္ ၌ တပည့္သာ၀က ဒါယိကာမ်ားအား ဆံုးမၾသ၀ါဒေပးရန္ အစီအစဥ္ ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း ထိုေက်ာင္းတိုက္၌ ေႏြရာသီ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း တက္ေနၾကေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အထူးဂရုဏာ ထားေတာ္မူသျဖင့္ ဦးစားေပးကာ အသိိဉာဏ္ဗဟုသုတ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရး၊ စိတ္ဓာတ္ျမွင့္တင္ေရး အတြက္ အခ်ိန္ေပးကာ သင္တန္းျပသခဲ့ပါသည္။ ညေနဖက္ပိုင္းႏွင့္ ေနာက္တစ္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မိုးကုတ္အေနာက္ပိုင္း က်ပ္ျပင္သို႔ ႀကြခ်ီကာ တရားေရေအးမ်ား တိုက္ေက်ြးခဲ့ပါသည္။ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ဆရာေတာ္ ၾကြခ်ီလာခဲ့သည္မွာ ယခုအႀကိမ္သည္ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ျဖစ္ပါသည္။မိုးကုတ္ သီတဂူ ဓမၼ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္ သမိုင္းမွတ္တမ္းအက်ဥ္း

မိုးကုတ္သီတဂူ ဓမၼ၀ိဟာရ ေက်ာင္းတိုက္ကို မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ေတာင္ကခ်င္ရပ္ ရေသ့ေတာင္ကုန္းေပၚတြင္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၆၆-ခုႏွစ္တြင္ စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေက်ာင္းတိုက္ မတည္ေထာင္မွီက ထိုေတာင္ေတာ္ေပၚတြင္ ရေသ့တစ္ပါး သီတင္းသံုးေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ေစတီ၊ ပုထိုးမ်ားကုိ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ထိုရေသ့သည္ သီတဂူဆရာေတာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ဆရာေတာ္ထံ မိုးကုတ္သီတဂူေက်ာင္းတိုက္ တည္ေထာင္ရန္အတြက္ ေတာင္ေတာ္ႏွင့္ ေစတီပုထိုးမ်ားအား ေရစက္သြန္းခ်ကာ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။


ယခုလက္ရွိေက်ာင္းထိုင္မွာ သီတဂူ ကမၻာ့ဗုဒၶတကၠသိုလ္မွ ဆရာေတာ္ အရွင္စႏၵိမာဘိ၀ံသ ျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္းတိုက္တြင္ တရားဓမၼလုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအား ေႏြရာသီ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းလိမၼာ သင္တန္းမ်ားႏွင့္ အဂၤလိပ္စာ သင္တန္းမ်ားကို ပို႔ခ်ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။
TP

Read More...

Friday, April 17, 2009

ဟာသ

ေလာဘ
မိုးကုတ္ရတနာေျမမွာ ေက်ာက္လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ၾကတဲ့ ကုန္သည္ေတြ၊ ပြဲစားေတြ၊ တြင္းေပါလန္ေတြ၊ ေက်ာက္တြင္းတူးသမားေတြဟာ ဘိုးဘိုးၾကီးနတ္နန္းမွာ ေက်ာက္လာေတာင္းၾကတဲ့ ဓေလ့ ေရွးကတည္းက ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုပါပဲ ႀကီးပြားခ်မ္းသာခ်င္တဲ့ စိတ္တစ္ခုတည္းနဲ႔ မိုးကုတ္ကိုလာၿပီး ေက်ာက္တူးတဲ့ ေအာက္ျပည္ေအာက္ရြာက လူငယ္တစ္ဦးဟာလည္း အုန္းပြဲ ငွက္ေပ်ာပြဲနဲ႔ ဘိုးဘိုးႀကီးဆီမွာ ေက်ာက္လာေတာင္းပါတယ္။

ဒီသူငယ္က မိုးကုတ္ကိုလည္း တစ္ခါမွ မေရာက္ဖူးဘူး။ ပတၱျမားဆိုတာ ျဖဴသလား မည္းသလားလည္း မသိ၊ ေက်ာက္တြင္းကလည္း ခုမွ စလုပ္ဖူးတာဆိုေတာ့ သူမ်ားေတြ ေက်ာက္ေတာင္းၾကသလို သူကလည္း လိုက္ေတာင္းတာပါပဲ။ ဘုမသိ ဘမသိနဲ႔ ေက်ာက္ရတဲ့အထဲမွာ သူမပါမွာ စိုးရိမ္တဲ့စိတ္နဲ႔ေပါ့။

အဲဒါနဲ႔ သူက အုန္းငွက္ေပ်ာပြဲကို လက္ကမၿပီး ဘိုးဘိုးႀကီးထံ အခုလို ေက်ာက္ေတာင္းလိုက္ပါတယ္။ ဘိုးဘိုးႀကီးခင္ဗ်ား... က်ေနာ္မ်ိဳး လူဆင္းရဲ ေမာင္ဘယ္သူကို ယခု အုန္းသီးလံုးေလာက္ ပတၱျမားမ်ား ခ်ီးျမွင့္ေပးသနားေတာ္မူပါ လို႔ အစခ်ီၿပီး စီကာပတ္ကံုး အေတာ္ၾကာေအာင္ ရြတ္ဆိုလို႔ ဆုေတာင္းလိုက္ပါသတဲ့။

ဒါနဲ႔ ညေရာက္ေတာ့ အိပ္ေပ်ာ္ေနခ်ိန္မွာ ဘိုးဘိုးႀကီးက အိပ္မက္လာေပးပါတယ္။ အိပ္မက္ထဲမွာ ဘိုးဘိုးႀကီးက သူ႕ကို မ်က္စိနီႀကီးနဲ႔ ၾကည့္ၿပီး စိတ္ဆိုးဆိုးနဲ႔ နားပန္တစ္ခ်က္ေလာက္ က်င္းလိုက္ပါသတဲ့။ ၿပီးေတာ့ ဘိုးဘိုးႀကီးက အခုလို သူ႕ကို ေျပာလိုက္ပါတယ္။ မင္းမေျပာနဲ႔ ငါေတာင္ အဲဒီေလာက္ႀကီးတဲ့ ပတၱျမားကို တစ္ခါမွ မျမင္ဖူးေသးဘူး တဲ့...။
....

လက္ေတြ႕သမား
မိုးကုတ္မွာ ပတၱျမားနဲ႔ နီလာေတြကို ေျမႀကီးထဲမွာသာမကပဲ ေက်ာက္ေတာင္ေတြထဲမွာလည္း တူးေဖာ္ၾကပါတယ္။ ေက်ာက္ေတာင္ေတြထဲမွာရွိတဲ့ ေက်ာက္ေတြဟာ ပင္မသိုက္ေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဲဒါကို ခဲတြင္းလို႔ ေခၚၾကပါတယ္။ ေက်ာက္ေတာင္အတြင္း ေက်ာက္ရွိမယ့္ ခဲေၾကာေတြကို ယမ္းနဲ႔ခြဲၿပီး လွိဳဏ္ေခါင္းေဖာက္ကာ ရွာေဖြၾကရတာပါ။ ခဲတြင္းနဲ႔ ေျမတြင္းက ေက်ာက္ရတာျခင္း မတူၾကပါဘူး။ ခဲတြင္းက ေက်ာက္ရွိတဲ့အေၾကာကို ေရာက္ၿပီဆိုရင္ ေက်ာက္ေတြကို အစုအေ၀းလိုက္ အမ်ားႀကီး ေတြ႔ရတတ္ပါတယ္။

တခါေတာ့ အညာသားတစ္ေယာက္ဟာ မိုးကုတ္ကို ေက်ာက္တူးဖို႔ ေရာက္ခ်လာပါတယ္။ ဒါနဲ႔ သူက ေက်ာက္ရတာျခင္း အတူတူ မ်ားမ်ားစားစား ရနိဳင္တဲ့ ခဲတြင္းကိုပဲ လုပ္မယ္လို႔ ေရြးခ်ယ္လိုက္ပါတယ္။ သူက အရာရာကို တိတိက်က် လုပ္တတ္သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးကို မွန္မွန္ ေဖာက္လာတာ သူ႔ခမ်ာ ေက်ာက္နဲ႔တူတာဆိုလို႔ တစ္စက္ေလးေတာင္မွ မေတြ႕႔ရရွာဘူးတဲ့။ ဒီလိုနဲ႔ သံုးႏွစ္ေလာက္လည္းၾကာလာေရာ စိတ္ဓာတ္ေလးက က်ခ်င္ခ်င္ ျဖစ္လာသတဲ့။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ ရြာျပန္ၿပီး လယ္လုပ္တာကမွ ဟန္က်ဦးမယ္လို႔ ေတြးမိၿပီး ရြာျပန္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ပါတယ္။ ရြာမျပန္ခင္ သူနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေျပာသြားပံုကေတာ့ ခဲထဲမွာ ေက်ာက္ထြက္တယ္ဆိုတာကို ငါေတာ့ လံုး၀မယံုဘူးေဟ့ တဲ့။

အမွန္က သူမ်ားေတြ လွိဳဏ္ေခါင္းေဖာက္သလို လိုက္သာေဖာက္ေနတာ ေက်ာက္ရွိတဲ့အေၾကာက ဘယ္ဟာ၊ ေက်ာက္မရွိတဲ့အေၾကာက ဘယ္ဟာဆိုတာ သူ႔ခမ်ာ သိမသြားရွာခဲ့ဘူးေလ...။
STA

Read More...

၂၀၀၉ ခု-ပတၱျမားေျမက သၾကၤန္ပံုရိပ္မ်ား

...
TP

Read More...

ႏွစ္သစ္မဂၤလာ

ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၀-ခုႏွစ္ ကုန္ဆံုးကာ ၁၃၇၁-ခုႏွစ္သို႔ ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ႏွစ္သစ္တြင္ မိတ္ေဆြအေပါင္း ရန္သူမ်ိဳးငါးပါးေဘးမွ ကင္းလြတ္ၿပီး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ႔ၾကပါေစ...။

Read More...

Sunday, March 1, 2009

သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ရွမ္းေတာေက်ာင္း ဘိုးဘြားဆရာ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ

ရွမ္းေတာ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း၏ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ အၿငိမ္းစား ဘိုးဘြားဆရာႀကီး-ဆရာမႀကီးမ်ားအား ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ပြဲ အခမ္းအနားကို (၁.၃.၂၀၀၉)ေန႔တြင္ ၿမိဳ႕မရပ္ ၿမိဳ႕မခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ ဦးစြာ ဆရာ-ဆရာမႀကီးမ်ားမွ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေန႔ဆြမ္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကၿပီး ကန္ေတာ့ပြဲအခမ္းအနားကို ေန႔လည္ (၁၁း၃၀)မွ (၁း၃၀)အထိ က်င္းပခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ အကန္ေတာ့ခံ ဆရာ-ဆရာမႀကီး(၂၂)ေယာက္အနက္ (၁၇)ေယာက္သာ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လာေရာက္ ဂါရ၀ျပဳၾကေသာ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ားမွာ (၃၀၀)ေက်ာ္ခန္႔ ရွိပါသည္။


ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ခံ ဆရာ-ဆရာမႀကီးမ်ား


(၁) ေဒၚသိန္းႏြဲ႕ ၉၀-ႏွစ္၊ ရွမ္းေတာရပ္

(၂) ေဒၚခင္ၾကည္ ၈၄-ႏွစ္
အေရွ႕ဗိုလ္ကုန္းရပ္။
(၃) ေဒၚရီရီ၀င္း ၈၂-ႏွစ္ ရွမ္းေတာရပ္
(၄) ဦးသန္းညႊန္႔ ၇၈-ႏွစ္ စည္ပင္သာယာရပ္
(၅) ဦး၀မ္းေမာင္ ၇၂-ႏွစ္ စဥ့္ကူးၿမိဳ႕
(၆) ေဒၚခင္ထား ၇၂-ႏွစ္ အေနာက္ဗိုလ္ကုန္းရပ္
(၇) ေဒၚခင္ျမင့္ ၆၉-ႏွစ္ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္
(၈) ေဒၚစိန္လွ ၆၉-ႏွစ္ အေမရိကန္နိဳင္ငံ
(၉) ေဒၚသင္းသင္းစိုး ၆၉-ႏွစ္ ၿမိဳ႕လယ္ရပ္
(၁၀) ဦးေအာင္စိုး ၆၇-ႏွစ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
(၁၁) ေဒၚခင္စိမ္း၀င္း ၆၇-ႏွစ္၊ ေအာင္နန္းရပ္
(၁၂) ေဒၚညႊန္႔ညႊန္႔ေဆြ ၆၅-ႏွစ္ ေအာင္နန္းရပ္
(၁၃) ေဒၚခင္ႏွင္းရီ ၆၄-ႏွစ္ မႏၱေလးၿမိဳ႕
(၁၄) ဦးေျပသိန္း ၆၃-ႏွစ္ ေအာင္နန္းရပ္
(၁၅) ေဒၚခင္လွၿမိဳင္ ၆၃-ႏွစ္ ေအာင္နန္းရပ္
(၁၆) ေဒၚခင္မာလြင္ ၆၃-ႏွစ္ ေအာင္နန္းရပ္
(၁၇) ေဒၚခင္၀င္း ၆၃-ႏွစ္ ေရႊဘံုသာရပ္
(၁၈) ေဒၚျမင့္ျမင့္၀င္း ၆၃-ႏွစ္ ရွမ္းေတာရပ္
(၁၉) ေဒၚအုန္းျမင့္ ၆၃-ႏွစ္ ဗိုလ္ကုန္းရပ္
(၂၀) ဦး၀င္းေမာင္ ၆၁-ႏွစ္ ေညာင္ဦးၿမိဳ႕
(၂၂) ေဒၚညိဳညိဳသန္႔ ၆၀-ႏွစ္ ရွမ္းေတာရပ္

ရွမ္းေတာေက်ာင္း သမိုင္းအက်ဥ္း
ရွမ္းေတာေက်ာင္းကို မူလက ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ ေရႊေက်ာင္းအနီးတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၄၆-ခုႏွစ္တြင္ ၄င္းေနရာမွ ရွမ္းေတာဇရပ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွာ ေဒၚေအာင္ျဖစ္၍ လက္ေထာက္ ဆရာမမ်ားမွာ ေဒၚသိန္းႏြဲ႕ႏွင့္ ေဒၚသန္းတို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား စုစုေပါင္း (၅၀)ဦး ရွိသည္။ ထိုႏွစ္မွာပင္ ရွမ္းေတာအစိုးရ မူလတန္းေက်ာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၁၉၅၇-ခုႏွစ္တြင္ ရွမ္းေတာဇရပ္မွေနၿပီး ယခုလက္ရွိ ၿမိဳ႕မရပ္ ပတၱျမားေျမ တင္းနစ္ကြင္းအနီးသို႔ ထပ္မံ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၆၈-ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ရွမ္းေတာ အစိုးရ မူလတန္းေက်ာင္းကို အလယ္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ တိုးျမွင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
TP

Read More...

Monday, February 16, 2009

မိုးကုတ္သဟာယစာေပဆု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ခ်ီးျမွင့္

မိုးကုတ္ သဟာယစာၾကည့္တိုက္တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သဟာယစာေပဆု ခ်ီးျမွင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၂၀၀၉-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃)ရက္ ေသာၾကာေန႔တြင္ ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးေကာ္မတီက မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွေန၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ၿပီး က်င္းပနိဳင္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားကို ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလပန္းျခံ ေထာင့္ရွိ City Star Hotal ၌ ေန႔လည္ ၁း၀၀ မွ ၃း၀၀ အထိ က်င္းပခဲ့ရာ ဖိတ္ၾကားထားေသာ မဂၢဇင္း ဂ်ာနယ္မ်ားမွ အယ္ဒီတာမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာမ်ားႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ား၊ စာေပအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား စံုညီစြာ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ေရွးဦးစြာ အခမ္းအနားအစီအစဥ္ကို သဟာယစာေပ ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးေကာ္မတီ၏ အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ ဦးေဇာ္မင္းေက်ာ္ (စာေရးဆရာ ျပည္ေသြးနိဳင္၊ ခ်ယ္ရီမဂၢဇင္းႏွင့္ ရနံ႔သစ္မဂၢဇင္း စီစဥ္သူ) က ဖတ္ၾကားၿပီးေနာက္ ဆုခ်ီးျမွင့္ေရးေကာ္မတီ၏ ကိုယ္စား စာေရးဆရာ ထက္နိဳင္(တလုပ္ၿမိဳ႕) က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး သဟာယစာေပဆု၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပပါသည္။

ထို႔ေနာက္ သဟာယစာၾကည့္တိုက္ ဥကၠဌ ဦးျမင့္ေဆြက သဟာယစာၾကည့္တိုက္၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို ဖတ္ၾကားပါသည္။ ဆက္လက္ၿပီး တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သဟာယစာေပဆု ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕၏ သံုးသပ္ခ်က္ကို ဖတ္ၾကားရာတြင္ စာေရးဆရာ ေမာင္လြင္မြန္(ကသာ) (ပန္းအလကၤာမဂၢဇင္း အယ္ဒီတာရီေနနိဳငအမည္ျဖင့္ စာေပေ၀ဖန္ေရးေဆာင္းပါးမ်ားလည္း ေရးသားလွ်က္ရွိ) က အေတြးအျမင္စာေစာင္၏ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕၏သံုးသပ္ခ်က္ ကိုလည္းေကာင္း၊ ဦးထြန္း၀င္းၿငိမ္း (Beauty မဂၢဇင္းအယ္ဒီတာ) က စာေရးဆရာမ ဂ်ဴး သူ.. မင္းကုိဘယ္ေတာ့မွ လံုးခ်င္း၀တၳဳအေပၚ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔၏သံုးသပ္ခ်က္ ကိုလည္းေကာင္း ဖတ္ၾကားပါသည္။ ဆက္လက္၍ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ သဟာယစာေပဆုကို ခ်ီးျမွင့္ရာ မေဟသီမဂၢဇင္းအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦး၀င္းသူရက အေတြးအျမင္စာေစာင္ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕ကိုယ္စား ဆရာမ သီရိ၀ံသ ကိုလည္းေကာင္း၊ ေရႊအျမဳေတမဂၢဇင္းႏွင့္ အလင္းတန္းဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦး၀င္းၿငိမ္းက စာေရးဆရာမ ဂ်ဴး အားလည္းေကာင္း အသီးသီး ဆုခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္

ထို႔ေနာက္ ဆုရရွိသူမ်ားက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားၿပီး သဟာယစာၾကည့္တိုက္ ဥကၠဌ ဦးျမင့္ေဆြမွ ဆုခ်ီးျမင့္ေရးေကာ္မတီ၏ကိုယ္စား ေက်းဇူးတင္၀မ္းေျမာက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားကာ အခမ္းအနားကို ရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

ထုိ႔ျပင္ အလင္းတန္းဂ်ာနယ္ကလည္း သဟာယစာၾကည့္တိုက္ ရံပံုေငြအျဖစ္ က်ပ္ တစ္သိန္းတိတိကို လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။ သဟာယစာေပဆုခ်ီးျမွင့္ေရးအဖြဲ႕သည္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၁)ရက္ေန႔တြင္ စာေရးဆရာႀကီး လူထုစိန္၀င္း ၏ ေနအိမ္သို႔လည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၂)ရက္ေန႔တြင္ သံလ်င္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ စာေရးဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ အားလည္းေကာင္း၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ ကာတြန္းဆရာႀကီး ဦးေဖသိန္း၏ ေနအိမ္သို႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္ကာ ဂါရ၀ျပဳ ကန္ေတာ့ခဲ့ၾကၿပီး ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ကူညီခဲ့ၾကပါသည္။ စာေရးဆရာႏွင့္ သတင္းစာဆရာႀကီး လူထုစိန္၀င္း၊ ကာတြန္းဆရာႀကီး ဦးေဖသိန္း တို႔ကလည္း စာၾကည့္တိုက္အတြက္ စာအုပ္မ်ား ျပန္လည္ ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။


S.T.A

Read More...

Wednesday, January 28, 2009

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ မိုးကုတ္မဲဆႏၵနယ္ ႏွင့္ NLD

ျမန္မာနိဳင္ငံတြင္ ၁၉၆၂-ခုမွစ၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္း ဦးေဆာင္ကာ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ျဖင့္ တစ္ပါတီအာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကို က်င့္သံုးခဲ့ပါသည္။ ထိုသုိ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ (၂၆)ႏွစ္အၾကာ ၁၉၈၈-ခုႏွစ္တြင္ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး၏ ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေသာ အံုၾကြဆန္႔က်င္မွဳ ေပၚေပါက္ခဲ့ရၿပီး သမိုင္း၀င္ ရွစ္ေလးလံုးလူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါသည္။ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ စနစ္ႀကီးသည္လည္း ခ်ဳပ္ၿငိမ္းခဲ့ရၿပီး ၁၉၈၈-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္းယူခဲ့ရာ နိဳင္ငံေတာ္ၿငိမ္၀ပ္ပိျပားမွဳတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ကို ဖြဲ႕စည္း၍ တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က န၀တ အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာ၀န္ယူၿပီးသည္ႏွင့္တၿပိဳင္နက္ ၄င္းတို႔၏ တာ၀န္ႀကီး (၄)ရပ္ကို ကမၻာသိ ေၾကျငာခဲ့ရာတြင္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ဆက္တည္း နိဳင္ငံေရးပါတီမ်ား မွတ္ပံုတင္ျခင္း ဥပေဒကို ၁၉၈၈-ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ပါသည္။

ထိုသို႔ ျပဌာန္းၿပီးသည့္ေနာက္ ပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ ဦးသုေ၀ဒီမိုကေရစီပါတီက ဦးစြာ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၿပီး၊ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေအာင္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သူရတင္ဦး၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို႔ ဦးေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ပါတီကို ၁၉၈၈-ခု စက္တင္ဘာလ (၂၈)ရက္ေန႔တြင္ အမွတ္စဥ္ (၂) ေနရာ၌ တရား၀င္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္က နိဳင္ငံေရးပါတီအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ခဲ့ၾကေသာ နိဳင္ငံေရးပါတီေပါင္းမွာ (၂၃၆)ပါတီထိ ရွိခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရက ၁၉၉၀-ျပည့္ႏွစ္ ေမလ(၂၇)ရက္ေန႔တြင္ ပါတီစံုအေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီးကို ျမန္မာနိဳင္ငံတ၀ွမ္းလံုးတြင္ မဲရံုေပါင္း (၁၈၁၈၉) ဖြင့္လွစ္ကာ က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၉၀-ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ နိဳင္ငံေရးပါတီ အေရအတြက္မွာ (၉၃)ပါတီသာ ရွိခဲ့ပါသည္။ NLD ပါတီသည္လည္း တစ္နိဳင္ငံလံုးတြင္ မဲဆႏၵနယ္ေပါင္း (၄၈၅) ရွိသည့္အနက္ မဲဆႏၵနယ္ (၄၄၇)ခုတြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ (၃၉၂)ေနရာတြင္ အနိဳင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၀-ေရြးေကာက္ပြဲရလာဒ္အရ NLD ပါတီသည္ တစ္နိဳင္ငံလံုးကိုယ္စားျပဳ မဲရရွိမွဳ (၅၂.၅%)ျဖင့္ ၿပိဳင္ဖက္မရွိ အနိဳင္ရရွိခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၀-ေရြးေကာက္ပြဲႀကီးတြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)ႏွင့္ အမွတ္(၂)တြင္လည္း NLD ပါတီမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုစဥ္က မိုးကုတ္မဲဆႏၵနယ္ေျမတြင္ ၀င္ေရာက္အေရြးခံၾကေသာ နိဳင္ငံေရးပါတီ (၆)ပါတီ ရွိခဲ့ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD)၊ လီဆူအမ်ိဳးသားေသြးစည္းခိုင္မာေရးအဖြဲ႕၊ တအာင္း (ပေလာင္) အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ (တ.စ.ည)၊ ဦးသုေ၀၏ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ဦးေအာင္ႀကီး၏ ျပည္ေထာင္စုအမ်ိဳးသားမ်ားဒီမိုကေရစီပါတီ (UNDP) တို႔ျဖစ္ၾကပါသည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) မွာ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ စည္းရံုးေရးခရီးစဥ္ အေနျဖင့္သာ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ပါတီအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ ထို႔အတူ ဗကသ အဖြဲ႕မွ မိုးသီးဇြန္ ဦးစီးေသာ လူ႔ေဘာင္သစ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ သည္လည္း ရံုးခန္းမ်ား လာေရာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိခဲ့ပါ။ ထုိစဥ္က မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၁)တြင္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပဳိင္ၿပီး အေရြးခံရေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေမႏွင္းၾကည္ (ခ) ေဒၚနီနီ ျဖစ္ပါသည္။ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၂)တြင္ အနိဳင္ရရွိခဲ့သူမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဗိုလ္လွတင့္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း မိုးမိတ္ၿမိဳ႕မွ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္တြင္ ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း မရွိသည့္အတြက္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ အကူအညီေတာင္းခံခဲ့ရာ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕မွ ဆရာ၀န္ႀကီး ေဒါက္တာဦးအံုးေမာင္ (အမ်ိဳးသားစာေပဆုရ စာေရးဆရာ)က ၀င္ေရာက္အေရြးခံရာ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ အနိဳင္ရရွိခဲ့ပါသည္။

ေဒၚေမႏွင္းၾကည္ (ခ) ေဒၚနီနီ (မိုးကုတ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္-၁ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)
ေဒၚေမႏွင္းၾကည္ (ခ) ေဒၚနီနီကို ၁၉၄၈-ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁၄)ရက္ေန႔တြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ထင္းရွဴးျခံရပ္ကြက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ မိဘမ်ားမွာ ဦးေအာင္ညြန္႔ႏွင့္ ေဒၚေဌးတို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ေမြးခ်င္းေမာင္ႏွမ (၅)ေယာက္တြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ငယ္စဥ္က မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး မိုးကုတ္အထက(၁) မွေန၍ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုေနာက္ မႏၱေလးတကၠသိုလ္ သုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ရုကၡေဗဒ အထူးျပဳဘာသာရပ္ျဖင့္ ၁၉၆၈-ခုႏွစ္တြင္ ဘြဲ႕ရရွိခဲ့ပါသည္။ ၁၉၆၉-ခုႏွစ္တြင္ ဦးမိုးဟိန္းႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ၿပီး သမီး(၃)ေယာက္ ထြန္းကားခဲ့ပါသည္။ မိဘရိုးရာ ေက်ာက္ကုန္သည္လုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳခဲ့ၿပီး မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရပ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ အမွတ္(၈၁) ျမကန္သာလမ္း၊ ဆယ္မိုင္၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တလွည့္စီ ေနထိုင္ခဲ့ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလတြင္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နိဳင္ငံအႏွံ႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစံုတို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ ဆက္သြယ္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ လာေရာက္ဆက္သြယ္ျခင္း မရွိခဲ့သည့္အတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ မိုးကုတ္အသိုင္းအ၀ိုင္းမ်ားႏွင့္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္အသင္းတို႔က NLD ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးကာ NLD ပါတီမွ မိုးကုတ္သို႔ စည္းရံုးေရးတာ၀န္ခံအျဖစ္ ေစလႊတ္ရန္အတြက္ ေဒၚေမႏွင္းၾကည္အား ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒၚေမႏွင္းၾကည္သည္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ပါတီစည္းရံုးေရးကိစၥျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ တိုက္ရိုက္ေစလႊတ္ခံရသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၏ NLD စည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ၁၉၈၈ ေအာက္တိုဘာလ (၂၀)ရက္ေန႔မွ စၿပီး ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးတာ၀န္ခံ အေနျဖင့္ စတင္ဦးေဆာင္ လွဳပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၉-ခု မတ္လတြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၿမိဳ႕နယ္ စည္းရံုးေရးေကာ္မတီကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကရာတြင္ ေကာ္မတီ၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရကာ ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး တာ၀န္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၉၀ ပါတီစံုေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ေျမ အမွတ္(၁)မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွေန၍ ၀င္ေရာက္အေရြးခံရာ အနိဳင္ရရွိခဲ့ပါသည္။ ထုိစဥ္က မဲလာေရာက္ေပးသူေပါင္း (၂၅၃၄၈)အနက္မွ ေထာက္ခံမဲ (၁၆၄၃၉)ကို ရရွိခဲ့ၿပီး ရာခိုင္ႏွဳန္းအားျဖင့္ (၇၂.၂၆)ျဖင့္ အနိဳင္ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၉၃-ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၌ NLD မွ ကိုယ္စားျပဳလႊတ္ေတာ္အမတ္ေပါင္း (၁၀၀)တက္ေရာက္ခဲ့ရာတြင္ တစ္ဦးအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၅-ခုႏွစ္တြင္ အမ်ိဳးသားညီလာခံ၏ မူ၀ါဒႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ျပဳျပင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုရာတြင္ အစိုးရမွ မလိုက္ေလ်ာသျဖင့္ NLD ပါတီက သပိတ္ေမွာက္ထြက္ခြာခဲ့ရာတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ခဲ့ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ NLD ပါတီမွ ဦးေဆာင္က်င္းပေသာ အခမ္းအနားတခ်ိဳ႕ႏွင့္ အစည္းအေ၀းလုပ္ငန္းမ်ားကို မိမိေနအိမ္တြင္ လက္ခံ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ လက္ရွိ NLD ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ တြင္လည္း အဖြဲ႕၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနဆဲလည္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းအျပင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ NLD လူငယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိၿပီး လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ကူညီပံ့ပိုးေပးလွ်က္ ရွိသည္။ မိုးကုတ္ NLD လူငယ္ စာၾကည့္အသင္းတို႔လည္း ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ စာအုပ္စာတမ္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးခဲ့ပါသည္။

ဦးဗိုလ္လွတင့္ (မိုးကုတ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္)
ဦးဗိုလ္လွတင့္ကို ၁၉၅၇- ဒီဇင္ဘာ (၂၃)ရက္ေန႔တြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ အေနာက္ပိုင္း ေဂါင္းဦးဘာရပ္ကြက္တြင္ ေမြးဖြားခဲ့ပါသည္။ မိဘမ်ားမွာ ဦးစံရွိန္ႏွင့္ ေဒၚအုန္းတို႔ ျဖစ္ၾကၿပီး ေမြးခ်င္း(၈)ေယာက္တြင္ သတၱမေျမာက္သား ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၂-မွ ၁၉၇၃-အထိ မိုးကုတ္က်ပ္ျပင္အထကတြင္ န၀မတန္းအထိ ပညာသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ၁၉၇၃-၇၅ တြင္ ရန္ကုန္ ကမာရြတ္ အထက(၂) မွေန၍ တကၠသိုလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။ ထိုမွ စက္မွဳတကၠသိုလ္(ရန္ကုန္)သို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ရခဲ့ၿပီး ၁၉၈၀-၈၁ တြင္ B.E Civil ဘြဲ႕ကို ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၈၄-၈၅တြင္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာန၊ ပ်ဥ္းမနား ငလိုက္ေခ်ာင္း စီမံကိန္း၌ လက္ေထာက္အင္ဂ်င္နီယာ ၀န္ထမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ၁၉၈၆-ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရအလုပ္မွ ႏွဳတ္ထြက္ၿပီး ေက်ာက္အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္။

၁၉၈၈-ခုႏွစ္တြင္ တစ္နိဳင္ငံလံုး၌ ရွစ္ေလးလံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီး ေပၚေပါက္ခဲ့ရာတြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၌ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္လွဳပ္ရွားခဲ့ပါသည္။ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းၿပီးကာစ (၁၉.၈.၀၈) မွ (၂၄.၈.၀၈)အထိ မိုးကုတ္အက်ဥ္းေထာင္တြင္ အျခားနိဳင္ငံေရးလွဳပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္အတူ ထိန္းသိမ္းခံခဲ့ရပါသည္။ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးမွဴးအျဖစ္ တက္ၾကြစြာ ပါ၀င္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္စည္းရံုးေရးေကာ္မတီတြင္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။

၁၉၉၀-ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)မွ NLD ကိုယ္စားျပဳ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ အနိဳင္ရရွိခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က မဲလာေရာက္ေပးသူေပါင္း (၂၄၅၉၆) ရွိသည့္အနက္ ေထာက္ခံမဲ (၁၆၅၂၇)မဲ၊ ရာခိုင္ႏွဳန္းအားျဖင့္ (၇၂.၂၆)ျဖင့္ အနိဳင္ရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ ဇူလိုင္လတြင္ မႏၱေလးသူ ေဒၚႏွင္းႏွင္းေ၀ႏွင့္ လက္ထပ္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၀ စက္တင္ဘာလႏွင့္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း စင္ၿပိဳင္အစိုးရဖြဲ႕စည္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မႏၱေလးၿမိဳ႕၌ လွိဳ႕၀ွက္က်င္းပခဲ့ေသာ အစည္းအေ၀းတြင္ ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အဖမ္းခံရမည့္အႏၱရာယ္ကို တိမ္းေရွာင္ရင္း ထိုင္းနယ္စပ္သို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အေမရိကန္တြင္ အေျခစိုက္ေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိန္၀င္း ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာနိဳင္ငံအမိ်ဳးသားညႊန္႔ေပါင္းအစိုးရအဖြဲ႕ (NCGUB) တြင္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္လည္းေကာင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ ရွိပါသည္။

NLD မိုးကုတ္
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ NLD ပါတီသည္ ယေန႔အခ်ိန္ထိ တရား၀င္ပါတီအျဖစ္ ရပ္တည္လွဳပ္ရွားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ ၂၀၀၃-ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဒီပဲယင္းအေရးအခင္းၿပီးေနာက္ အစိုးရမွေန၍ နိဳင္ငံတ၀ွမ္းရွိ NLD ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ တိုင္းရံုး အားလံုးကို ဖြင့္လွစ္ခြင့္မျပဳေတာ့ပဲ ခ်ိတ္ပိတ္ထားခဲ့ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ရံုး တစ္ခုတည္းကိုသာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီရံုးသည္လည္း ခ်ိတ္ပိတ္ခံရၿပီး ရံုးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရသည္။ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီရံုးကို ရွမ္းစုရပ္ရွိ ဦးေအာင္ေက်ာ္ ေနအိမ္တြင္ ၁၉၈၈-ခု ေအာက္တိုဘာလမွစ၍ ခ်ိတ္ပိတ္ခံရသည့္အခ်ိန္အထိ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

လက္ရွိအေနျဖင့္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ပါတီ စည္းရံုးေရးေကာ္မတီတြင္ ဥကၠဌအျဖစ္ ဦးလွဦး(ေစ်းေဟာင္း)၊ ဒုဥကၠဌ-၁ ဦးေက်ာ္ညြန္႔(ၿမိဳ႕လယ္)၊ ဒုဥကၠဌ-၂ ဦးဦးကို(က်ပ္ျပင္ၿမိဳ႕မ)၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတိုးတိုး(ေအာင္ခ်မ္းသာ)၊ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးဘစိမ္း(က်ပ္ျပင္ေတာင္ေပၚကုန္း)၊ လူငယ္တာ၀န္ခံ ကိုမင္းသူ(ေရပူ) တို႔မွ ဆက္လက္တာ၀န္ယူကာ ပါတီလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိပါသည္။
K.T

Read More...