Saturday, June 23, 2007

Star Ruby & Sapphire


ေဂၚႀကိဳး
မိုးကုတ္တြင္းထြက္ အမာေက်ာက္မ်က္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ပတၲျမားႏွင့္ နီလာတို႔တြင္ ေဂၚ (Silk) ဟုေခၚေသာ ေအာင္း၀င္မ်ား ပါတတ္ၾကေလ့ရွိသည္။ ဤေက်ာက္မ်ားအား လံုးေခ်ာပံုစံျဖင့္ ေသြးယူလွ်င္ ပါရွိသည့္ ေဂၚမ်ား အလင္းျပန္ပါက ႀကိဳး(၃)ေခ်ာင္း တစ္ခုကိုတစ္ခုျဖတ္ကာ ၾကယ္ပံုစံျဖင့္ ႀကိဳး(၆)ႀကိဳး ျဖာဆင္းေနေသာ ပံုမ်ားကို ရရွိပါသည္။ ၄င္းေက်ာက္မ်ားကို ေဂၚႀကိဳးေက်ာက္ဟု ေခၚၾကသည္။ ေဂၚႀကိဳးေက်ာက္အေၾကာင္း ေျပာပါက အေမရိကန္လူမ်ိဳး အဲလ္ဘတ္ရမ္းေဆး(Albert Ramsay) အေၾကာင္းကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ့၍ မရေပ။ ေဂၚႀကိဳးအစ ရမ္းေဆးက ဟု ဆိုရိုးပင္ ေရွးက ရွိခဲ့သည္။
ပထမ ကမၻာစစ္ႀကီးၿပီးစအခ်ိန္ ၁၉၂၃-ခုႏွစ္ေလာက္က အေမရိကန္လူမ်ိဳး အဲလ္ဘတ္ရမ္းေဆး ဆိုသူသည္ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါသည္။ ထိုသူသည္ ေက်ာက္ကုန္သည္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ေက်ာက္ေသြးပညာလည္း တတ္ကြၽမ္း၏။ ထိုေခတ္က မိုးကုတ္ေက်ာက္မ်က္ေစ်းကြက္တြင္္ ေဂၚပါေသာ ေက်ာက္မ်ားအား တန္ဖိုးမထားတတ္ၾက၊ ေစ်းေကာင္းမရတတ္ၾကေပ။ မစၥတာရမ္းေဆးသည္ ထိုေက်ာက္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူကာ ႀကိဳးေပၚလာေအာင္ စမ္းေသြးၾကည့္သည္။ ေက်ာက္မ်ားသည္ ႀကိဳးပါေသာ္လည္း ထိုႀကိဳးအား ပံုစံက်နေအာင္ ပံုဖမ္းေသြးရသည္မွာ ပညာသားပါလွ၏။ ထိုသို႔ စမ္းေသြးရင္းျဖင့္ မစၥတာရမ္းေဆးသည္ ေဂၚႀကိဳးဖမ္းေသြးနည္း ကြၽမ္းက်င္သြားပါသည္။ ေသြးၿပီးသည့္ ထိုေက်ာက္မ်က္မ်ားကို အေမရိကန္ေစ်းကြက္သို႔ စမ္းသပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်ၾကည့္ရာ ေစ်းကြက္တြင္ တျဖည္းျဖည္း လူႀကိဳက္မ်ားလာခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ မစၥတာရမ္းေဆးသည္ ေဒသခံမ်ားထံမွ ထိုေက်ာက္မ်ားအား ေစ်းေပါေပါျဖင့္ ၀ယ္ယူေသြးၿပီးလွ်င္ အေမရိကန္ေစ်းကြက္သို႔ ေစ်းႀကီးႀကီးျဖင့္ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ရာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ႀကီးပြားခ်မ္းသာသြားခဲ့ပါသည္။ ထိုေခတ္က ေဒသခံတို႔က ရမ္းေဆးအား ေဂၚႀကိဳးဗိုလ္ဟု ေခၚခဲ့ၾကသည္။ ယခုေခတ္တြင္လည္း ေဂၚႀကိဳးဖမ္း ကြၽမ္းက်င္ေသာ ေက်ာက္ေသြးဆရာမ်ားအား ေဂၚႀကိဳးဗိုလ္ ဟု ေခၚေ၀ၚ ၾကေလ့ရွိသည္။
ပတၲျမားတြင္ ေဂၚႀကိဳးပါပါက အနီေဂၚႀကိဳး (StarRuby)၊ နီလာတြင္ ေဂၚႀကိဳးပါပါက နီလာေဂၚႀကိဳး (StarSapphire) ဟုေခၚၾကသည္။ ေဂၚႀကိဳးပံုစံက်လွ်င္ က်သေလာက္ ေက်ာက္မ်က္ေစ်းကြက္တြင္ အကြက္ေဖာ္ေသြးထားေသာ တာပလာမ်ားနည္းတူ ေစ်းေကာင္းရလွ်က္ ရွိပါသည္။
T.P

Read More...

Friday, June 1, 2007

Mogok & Internet

မိုးကုတ္ ႏွင့္ အင္တာနက္
ယေန႔ေခတ္သည္ သတင္းနည္းပညာေခတ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကမၻာေပၚတြင္ အင္တာနက္သံုးစြဲမွဳမ်ား တဟုန္ထိုး တိုးတက္လွ်က္ ရွိေနပါသည္။ ယခုအခါ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္လည္း အမ်ားျပည္သူမ်ား အင္တာနက္အသံုးျပဳနိဳင္ရန္ Internet Access Center မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ဖြင့္လွွစ္လာၾကသည္။ အင္တာနက္မ်ားကို MPT Sattalite Terminal စနစ္ျဖင့္ ဆက္သြယ္ထားၿပီး ထို PAC မ်ား၌ အိုင္တီစိတ္၀င္စားသူ ၿမိဳ႕ေနလူငယ္မ်ားျဖင့္ အထူးစည္ကားလွ်က္ ရွိေနသည္။
အသံုးျပဳေနသူ လူငယ္တစ္ဦးကလည္း ၿမိဳ႕ေနလူငယ္မ်ားအဖုိ႔ အိုင္စီတီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း မိုးကုတ္မီဒီယာသို႔ ေျပာၾကားသည္။ ယခင္က အင္တာနက္ကို Myanmar Teleport မွ IPstar စနစ္ျဖင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕ အသံုးျပဳခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၿမိဳ႕ေနလူထု (အထူးသျဖင့္ လူငယ္မ်ား) တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးျပဳနိဳင္ခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ေဒသအတြင္းမွထြက္ရွိေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ေရာင္း၀ယ္ေရးတြင္လည္း သမရိုးက်အဆင့္တြင္သာ ရွိေသးၿပီး အိုင္တီျဖင့္ ကမၻာ့ေက်ာက္မ်က္ေစ်းကြက္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္အသံုးျပဳနိဳင္မွဳ မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရပါသည္။ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ငန္းမွ တရား၀င္ နိဳင္ငံျခားေငြ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အေျမာက္အမ်ား ရွိေသာ္လည္း အင္တာနက္သံုးစြဲနိဳင္မွဳအခ်ိဳးမွာ အလြန္နည္းပါးရာ ဓနအင္အားႏွင့္ အိုင္တီနည္းပညာ အဆက္အစပ္ကို မီးေမာင္းထိုးျပသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။
၁၉၉၇-မတ္ခ်္လမွ ယခုအခ်ိန္ထိ မိုးကုတ္ၿမိဳ႕၌ ဖြင့္လွစ္ထားၾကသည့္ Internet Access Center မ်ားမွာ -
၁) Mogok Internet Public Access Center
၂) Guiding Star Public Access Center
၃) nse Internet Access Center
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။
(မိုးကုတ္လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုသည္ စီးပြားေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမွဳ ျမန္ဆန္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရာင္း၀ယ္ေရး မ်ားတြင္သာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကေသာ္လည္း၊ ရာသီဥတု-ဆက္သြယ္ေရး-နည္းပညာအားနည္းမွဳမ်ားေၾကာင့္ ေတြ႕ၾကံဳလာေသာ အခက္အခဲမ်ားၾကားမွ ေခတ္ေရစီးႏွင့္အညီ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမွဳမ်ား ျပဳလုပ္လာသည့္ ထို PAC ဖြင့္လွစ္သူ လုပ္ငန္းရွင္လူငယ္္မ်ားအား မိုးကုတ္မီဒီယာမွ အထူးေလးစား အသိအမွတ္ျပဳပါသည္)
T.P

Read More...